تبلیغات
صحیفه خوانی

الآن یك تكلیف بسیار بزرگى به عهده همه ماست.

من كه یك طلبه هستم این تكلیف را دارم؛ آقایان هم، كه از آقایان هستند،

این تكلیف را دارند؛ سایر قشرها هم دارند؛

كه كوشش كنیم وجهه اسلام و صورت اسلام را آن طور كه هست نمایش بدهیم؛ نه آن طورى كه خلفایى مثل معاویه و یزید و بعضى، یا بسیارى از خلفاى اموى و بنى عباس جلوه مى‏دادند.

به عنوان اینكه ما نماینده اسلام هستیم كارهایى مى‏كردند كه با اسلام مخالف بود؛ و اسباب این مى‏شد كه یكوقت وجهه اسلام را در دنیا دگرگون كنند.

الآن ما در یك امتحان بزرگ واقع هستیم.

الآن خدا ما را امتحان مى‏كند كه آیا ما در این وقتى كه یك مطلبى دستمان آمده، یك قدرتى دستمان آمده است، آیا ما چه مى‏كنیم؟

ما هم همان هستیم به صورت دیگر؟ یا خیر، ما روى مقررات عمل مى‏كنیم؟ آنى كه مهم است پیش من این است كه امروز خطر هست در كار، خطر كمونیست در كار این قدرها نیست؛ هست، ولى این قدرها نیست.

خطر ساواكى دیگر این قدرها نیست در كار، این خطرها مهم نیست. اموال شاه سابق برود یا نرود، پیش من چیز مهمى نیست؛ قصرهاى كذا و كذا پیش ما چیز اهمیتدارى نیست؛

آنى كه اهمیت دارد این است كه وجهه اسلام محفوظ باشد؛ صورت اسلام آن طورى كه هست باشد. امروز كه دست ما افتاده یك جورى نمایش ندهیم كه بگویند اسلام این است.


نوشته شده در سه شنبه 5 مهر 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()