تبلیغات
صحیفه خوانی

جوانها متوجه باشند كه در جوانى مى‏ شود اصلاح كند انسان خودش را.
هر مقدارى انسان سنش زیادتر مى‏ شود، اقبالش به دنیا بیشتر مى‏ شود. جوانها نزدیكترند به ملكوت.
پیرها هر چه مى ‏گذرد، هر چه بر عمرشان مى‏ گذرد، هى اضافه مى‏ شود یك چیزهایى كه آنها را از خدا دور مى‏كند. شماها در فكر باشید كه اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید آن وقت عید دارید. عید مال كسى است كه در این ضیافت راه یافته باشد استفاده كرده باشد از این ضیافت.
همان طورى كه شهوات ظاهرى را باید ترك بكند، از شهوات باطنى كه بالاترین سد راه است براى انسان، باید از اینها جلوگیرى كند.
تمام این مفاسدى كه در عالم حاصل مى‏ شود، براى این است كه در این ضیافت وارد نشده‏ اند یا اگر وارد شده‏ اند استفاده نكرده‏ اند.

صحیفه امام    ج‏21   ص : 44

نوشته شده در چهارشنبه 9 شهریور 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()