تبلیغات
صحیفه خوانی

در ماه مبارك رمضان قضیه‏ اى اتفاق افتاد كه ابعاد آن قضیه و ماهیت آن قضیه در ابهام الى الابد مانده است براى امثال ماها و آن نزول قرآن است.
نزول قرآن بر قلب رسول اللَّه در لیلة القدر، كیفیت نزول قرآن و قضیه چه بوده است و روح الأمین در قلب آن حضرت قرآن را نازل كرده است و از طرفى خدا انْزَلْناهُ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ این نزول قرآن در قلب پیغمبر در لیلة القدر كیفیتش چیست؟ باید بگویم غیر از خود رسول اكرم و آنهایى كه در دامن رسول اكرم بزرگ شدند و مورد عنایت خداى تبارك و تعالى، عنایات خاص او بودند، براى دیگران مطلقاً در حجاب ابهام است كه مسأله تنزّل چى است، نزول در قلب چى است، روح الامین چى است، كیفیت وارد شدن روح الامین با قرآن در قلب رسول اللَّه‏ چى است، «لَیْلَةِ الْقَدْرِ» چى است؟ اینها مسائلى است كه به نظر سطحى یك مطالب آسانى است، و گاهى هم یك حرفهایى گفته شده است؛ لكن به شما عرض كنم كیفیت نزول قرآن در ابهام باقى مانده است براى امثال ما، و كیفیت نزول ملائكة اللَّه در لیلة القدر و ماهیت لیلة القدر.
و این دعوتى كه خداى تبارك و تعالى به حسب آن چیزى كه از رسول اكرم منقول است كه دُعیتُمْ الى‏ ضِیافَةِ اللَّه ضیافت چى هست و كى پذیرفته است این ضیافت را، و براى مقدمات پذیرش، این زیارت، این ضیافت چى هست و خود ضیافت چى هست.
باید عرض كنم كه غیر از خود رسول اكرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- كسى به این ضیافتى كه خداى تبارك و تعالى دعوت كرده است، آن طور كه او اجابت كرده است كسى اجابت نكرده است.
دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد. آن مرتبه اعلاء اجابت آنى است كه پس از حصول مقدمات و ریاضاتى كه رسول خدا- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- كشیده‏ اند منتهى شد به اینكه خداى تبارك و تعالى از او ضیافت كرد به نزول قرآن.
قرآن آن نعمتى است كه در ضیافتى كه از رسول خدا شده است، آن نعمتى است كه در آن سفره‏ اى كه از ازل تا ابد پهن است پیغمبر اكرم برخوردار از آن بوده، و مقدمات، آن مقدماتى است كه سال هاى طولانى ریاضات معنوى كشیده است تا رسیده است به آنجایى كه لایق این ضیافت شده است؛ و مهم قضیه اعراض از دنیاست.
آن چیزى كه انسان را به ضیافتگاه خدا راه مى‏ دهد این است كه غیر خدا را كنار بگذارد و این براى هر كس میسور نیست؛ براى افراد انگشت شمارى كه در رأس آنها رسول اللَّه است میسور بوده. آن توجه قلبى به مبدأ نور و اعراض از ماوراى او، او را لایق‏ كرد به ضیافه اللَّه و لایق كرد براى اینكه، قرآن یك مرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشود.
لیله مباركه یكى از احتمالاتش بنیه خود رسول اكرم است كه مشكات نور اللَّه است و احتمالات دیگر هم هست.
مهم ادراك این معناست كه مراتب كمالات انسان براى ورود در ضیافت خدا زیاد است، و باید از مقدمات شروع بشود. مقدمات هم همانى است كه توجه به غیر نداشتن و غیرى را ندیدن و جز خدا ندیدن و توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن. در اینجا باید عرض كنم كه از همه مردم این معنا مطلوب است، و اگر بخواهند در ضیافت خدا وارد بشوند به اندازه وُسع خودشان باید از دنیا اعراض كنند و قلبشان را از دنیا برگردانند.

صحیفه امام ج17 ص490


نوشته شده در جمعه 28 مرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()