تبلیغات
صحیفه خوانی

قال اللَّه تعالى: قُلْ انَّما اعِظُكُم بِواحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثنى‏ وَ فُرادى‏.

خداى تعالى در این كلام شریف، از سرمنزل تاریك طبیعت تا منتهاى سیر انسانیت را بیان كرده، و بهترین موعظه‏هایى است كه خداى عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یك كلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این كلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام براى خداست كه ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه‏هاى گوناگون عالم طبیعت رهانده‏ قیام للَّه است كه موسى كلیم را با یك عصا به فرعونیان چیره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعْق و صَحْو كشاند. قیام براى خداست كه خاتم النبیین- صلى اللَّه علیه و آله- را یك تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جاى آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قابَ قوسیْن أو أدنى (6) رساند.

خودخواهى و ترك قیام براى خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره كرده و كشورهاى اسلامى را زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام براى منافع شخصى است كه روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى خفه كرده. قیام براى نفس است كه بیش از ده میلیون جمعیت شیعه را به طورى از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مشتى شهوت‏پرست پشت میزنشین شدند.
صحیفه حضرت امام ج یک ص 21


نوشته شده در جمعه 23 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()