تبلیغات
صحیفه خوانی

تا كى مى‏ خواهید در خواب غفلت به سر برید، و در فساد و تباهى غوطه‏ ور باشید؟
از خدا بترسید؛ از عواقب امور بپرهیزید؛ از خواب غفلت بیدار شوید. شما هنوز بیدار نشده ‏اید؛ هنوز قدم اول را برنداشته‏ اید.
قدم اول در سلوك «یقظه» است. ولى شما در خواب به سر مى‏ برید؛ چشمها باز و دلها در خواب فرو رفته است. اگر دلها خواب آلود و قلبها بر اثر گناه سیاه و زنگ زده نمى‏ بود، این طور آسوده خاطر و بی تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمى‏ دادید.
اگر قدرى در امور اخروى و عقبات هولناك آن فكر مى‏ كردید، به تكالیف و مسئولیتهاى سنگینى كه بر دوش شماست بیشتر اهمیت مى‏ دادید.

جهاداکبر حضرت امام -ص51

نوشته شده در جمعه 21 مرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()