تبلیغات
صحیفه خوانی

پس مرگ بر بنده ‏اى كه ادعاى بندگى كند آنگاه آقا و مولاى خود را به اسماء و صفاتى بخواند كه آسمان‏ هاى ارواح و زمین‏ هاى اشباح با آن اسماء و صفات استوار است،ولى خواسته‏ اش شهوت هاى نفسانى و رذایل حیوانى باشد و تاریكی هایى را بخواهد كه روى هم انباشته شده‏ است و ریاست‏ هاى باطل و دست باز و قدرت كامل در شهرها و مسلط شدن بر بندگان خدا خواسته او باشد.
         تو را ز كنگره عرش مى‏زنند صفیر             ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است؟
و اى خوشا به حال بنده‏اى كه پروردگارش را به خاطر خود او عبادت كند و خالص براى او شده باشد و بجز او منظورش نباشد و شهوت هاى دنیوى و مقامات اخروى را خریدار نباشد.
         غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود             ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است‏


شرح دعای سحر امام روح الله ص41

نوشته شده در پنجشنبه 20 مرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()