تبلیغات
صحیفه خوانی

همین دعاهاست كه رابطه معنوى میان خالق و مخلوق، و رشته پیوند میان عاشق و معشوق است، و وسیله‏ اى است براى درآمدن به اندرون قلعه محكم، و چنگ زدن به آن دستاویز استوار و ریسمان پر توان و روشن است، كه به این غرض نهایى و مقصد اعلى امكان وصول نیست مگر آنكه به هر اندازه كه ممكن است به معناى دعاها توجه یافته و به مقدار توانایى به سرّ و حقیقت آنها پى برده شود.

شرح دعاء السحر-امام روح الله     ص : 32

نوشته شده در یکشنبه 16 مرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()