تبلیغات
صحیفه خوانی

آتیه شما تاریك است: دشمنان زیادى از هر طرف و هر طبقه پیرامون شما گرد آمده‏اند؛ نقشه‏هاى اهریمنانه خطرناكى براى نابودى شما و حوزه‏هاى علمیه در دست اجرا مى‏باشد؛ ایادى استعمار خوابهاى خیلى عمیق براى شما دیده‏اند؛ خوابهاى خیلى عمیق براى اسلام و مسلمانان دیده‏اند؛ با تظاهر به اسلام نقشه‏هاى خطرناكى براى شما كشیده‏اند. شما فقط در سایه تهذیب، تجهیز، و نظم و ترتیب صحیح، مى‏توانید این مفاسد و مشكلات را از سر راه خود بردارید،


شما خداى نخواسته روزهاى سیاهى در پیش دارید؛ این طور كه زمینه است، روزهاى بدى خواهید دید. ایادى استعمار مى‏خواهند تمام حیثیات اسلام را از بین ببرند، و شما باید در مقابل ایستادگى كنید؛ و با حبّ نفس و حبّ جاه و كبر و غرور نمى‏توان مقاومت كرد. عالم سوء، عالم متوجه به دنیا، عالمى كه در فكر حفظ مسند و ریاست باشد، نمى‏تواند با دشمنان اسلام مبارزه نماید. و ضررش از دیگران بیشتر است. قدم را الهى كنید، حبّ دنیا را از دل بیرون نمایید، آن وقت مى‏توانید مبارزه كنید.

از هم اكنون این نكته را در قلب خود بپرورانید و تربیت كنید كه من باید یك سرباز مسلح و اسلامى باشم و براى اسلام فدا شوم؛ من باید براى اسلام كار كنم تا از بین بروم.

براى خود بهانه درست نكنید كه امروز مقتضى نیست. كوشش كنید تا براى آتیه اسلام به درد بخورید، و خلاصه یك انسان باشید.

 ایادى استعمار از انسان مى‏ترسند؛ از آدم مى‏ترسند.

استعمارگران، كه مى‏خواهند همه چیز ما را به یغما ببرند، نمى‏گذارند در دانشگاههاى دینى و علمى ما آدم تربیت شود. از آدم مى‏ترسند. اگر یك آدم در مملكتى پیدا شد، مزاحم آنان مى‏شود و منافع آنها را به خطر مى‏اندازد.
شما موظفید خود را بسازید؛ انسان كامل شوید؛ و در مقابل نقشه‏هاى شوم دشمنان اسلام ایستادگى كنید. اگر منظم و مجهز نگردید و به مقاومت و مبارزه علیه ضرباتى كه هر روز بر پیكر اسلام وارد مى‏آید نپردازید، هم خود از بین مى‏روید، و هم احكام و قوانین اسلام را فانى مى‏سازید؛ و شما مسئول خواهید بود.

شما علما، شما اهل علم، و شما مسلمانان، مسئول مى‏باشید. شما علما و طلاب در رأس، و دیگر مسلمانان پس از شما مسئول‏اند: كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعیّته .

شما جوانها باید اراده خود را قوى كنید تا در مقابل هر ظلم و بیدادگرى ایستادگى نمایید. و جز این چاره‏اى ندارید: حیثیت شما، حیثیت اسلام، و حیثیت ممالك اسلامى، بسته به این است كه ایستادگى و مقاومت نمایید.


نوشته شده در جمعه 23 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()