تبلیغات
صحیفه خوانی

خداى تبارك و تعالى دین مقدس اسلام را به عنوان امانت به دست ما سپرده است؛ این قرآن كریم امانت بزرگ خداست؛ علما و روحانیون امانتدار الهى هستند، و وظیفه دارند این امانت بزرگ را حفظ نموده به آن خیانت نكنند؛
این یكدندگیها و اختلافات شخصى و دنیوى خیانت به اسلام و پیامبر بزرگ اسلام است.
من نمى‏دانم این اختلافات، چند دستگیها و جبهه‏بندیها، براى چه مى‏باشد؟ اگر براى دنیاست، شما كه دنیا ندارید! تازه اگر از لذایذ و منافع دنیوى هم برخوردار بودید جاى اختلافات نبود؛ مگر اینكه روحانى نباشید، و از روحانیت فقط عبا و عمامه‏اى به ارث برده باشید. روحانیى كه با ما وراء الطبیعه ارتباط دارد، روحانیى كه از تعالیم زنده و صفات سازنده اسلام برخوردار است، روحانیى كه خود را پیرو و شیعه على بن ابى طالب علیه السلام میداند، ممكن نیست به مشتهیات دنیا توجهى داشته باشد، چه رسد كه به خاطر آن اختلاف راه بیندازد!
شما كه داعیه پیروى از حضرت أمیر المؤمنین (ع) دارید، لااقل در زندگى آن مرد بزرگ كمى مطالعه كنید، ببینید واقعا هیچ گونه پیروى و مشایعتى از آن حضرت مى‏كنید؟
آیا از زهد، تقوى، زندگى ساده و بى‏آلایش آن حضرت چیزى میدانید و به كار میبندید؟ آیا از مبارزات آن بزرگوار با ظلم و بیدادگرى و امتیازات طبقاتى، و دفاع و پشتیبانى بى‏دریغى كه از مظلومین و ستمدیدگان میكرد و دستگیریهایى كه از طبقات محروم و رنجدیده اجتماع مى‏ نمود چیزى مى‏فهمید؟ و عمل مى‏كنید؟ آیا معناى «شیعه» تنها داشتن زىّ ظاهرى اسلام است؟ بنابراین، فرق شما با دیگر مسلمانان،كه در داشتن این امور خیلى از شیعه جلوتر و مفیدترند، چه مى‏باشد؟
چه امتیازى بر آنان دارید؟

کتاب جهاد اکبر امام خمینی ص 29

نوشته شده در پنجشنبه 6 مرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()