تبلیغات
صحیفه خوانی

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
این عید سعید پانزده شعبان را به همه مسلمین و به همه ملت ایران تبریك عرض مى‏كنم. ماه شعبان ماه بزرگى است كه در آن، در سوم آن، بزرگ مجاهد عالم بشریت متولد شد و در پانزده آن، حضرت مهدى موعود- ارواحنا له الفداء- پا به عرصه وجود گذاشت.
و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمى است كه به ما مسائلى مى‏فهماند.
مِن جمله اینكه براى یك همچو كار بزرگى كه در تمام دنیا عدالت به معناى واقعى اجرا بشود در تمام بشر نبوده كسى الّا مهدى موعود- سلام اللَّه علیه- كه خداى تبارك و تعالى او را ذخیره كرده است براى بشر. هر یك از انبیا كه آمدند، براى اجراى عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود كه اجراى عدالت را در همه عالم بكنند لكن موفق نشدند. حتى رسول ختمى- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- كه براى اصلاح بشر آمده بود و براى اجراى عدالت آمده بود و براى تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا، و آن كسى كه به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد كرد، نه آن هم این عدالتى كه مردم عادى مى‏فهمند كه فقط قضیه عدالت در زمین براى رفاه مردم باشد بلكه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافى پیدا كند، انحراف عملى، انحراف روحى، انحراف عقلى، برگرداندن این انحرافات را به معناى خودش این‏ ایجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفى باشد، از این انحراف وقتى به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا كرده است. اگر در عقاید یك انحرافاتى و كجیهایى باشد، برگرداندن آن عقاید كج به یك عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان.

در زمان ظهور مهدى موعود- سلام اللَّه علیه- كه خداوند ذخیره كرده است او را از باب اینكه هیچ كس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است و فقط براى حضرت مهدى موعود بوده است كه تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزى كه انبیا موفق نشدند به آن با اینكه براى آن خدمت آمده بودند، خداى تبارك و تعالى ایشان را ذخیره كرده است كه همان معنایى كه همه انبیا آرزو داشتند، لكن موانع، اسباب این شد كه نتوانستند اجرا بكنند، و همه اولیا آرزو داشتند و موفق نشدند كه اجرا بكنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود.
اینكه این بزرگوار را طول عمر داده خداى تبارك و تعالى براى یك همچو معنایى، ما از آن مى‏فهمیم كه در بشر كسى نبوده است دیگر، قابل یك همچو معنایى نبوده است، و بعد از انبیا كه آنها هم بودند لكن موفق نشدند، كسى بعد از انبیا و اولیاى بزرگ، پدران حضرت موعود، كسى نبوده است كه بعد از این، اگر مهدى موعود هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق مى‏رفتند، دیگر در بشر كسى نبوده است كه این اجراى عدالت را بكند، نمى‏توانسته و این یك موجودى است كه ذخیره شده است براى یك همچو مطلبى، و لهذا به این معنا عید مولود حضرت صاحب- ارواحنا له الفداء- بزرگترین عید براى مسلمین، است و بزرگترین عید براى بشر است نه براى مسلمین.
اگر عید ولادت حضرت رسول- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- بزرگترین عید است براى مسلمین از باب اینكه موفق به توسعه آن چیزهایى كه مى‏خواست توسعه بدهد نشد، چون حضرت صاحب- سلام اللَّه علیه- این معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهى، باید ما بگوییم‏
كه عید شعبان، عید تولد حضرت مهدى- سلام اللَّه علیه- بزرگترین عید است براى تمام بشر. وقتى كه ایشان ظهور كنند- ان شاء اللَّه خداوند تعجیل كند در ظهور او- تمام بشر را از انحطاط بیرون مى‏آورد، تمام كجیها را راست مى‏كند: یَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ ما مُلِئَتْ جَوْراً همچو نیست كه این عدالت همان كه ماها از آن مى‏فهمیم كه نه یك حكومت عادلى باشد كه دیگر جور نكند آن، این هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنى یَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ ما مُلِئَتْ جَوْراً الآن زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود، پر از جور است، تمام نفوسى كه هستند انحرافات در آنها هست. حتى نفوس اشخاص كامل هم در آن انحرافاتى هست و لو خودش نداند. در اخلاقها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در كارهایى هم كه بشر مى‏كند انحرافش معلوم است. و ایشان مأمورند براى اینكه تمام این كجیها را مستقیم كنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال كه واقعاً صدق بكند یَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ ما مُلِئَتْ جَوْراً. از این جهت، این عید، عید تمام بشر است بعد از اینكه آن اعیاد، اعیاد مسلمین است. این عید، عید تمام بشر است.
تمام بشر را ایشان هدایت خواهند كرد ان شاء اللَّه، و ظلم و جور را از تمام روى زمین بر مى‏دارند به همان معناى مطلقش. از این جهت، این عید، عید بسیار بزرگى است كه به یك معنا از عید ولادت حضرت رسول- صلى اللَّه علیه و آله- كه بزرگترین اعیاد است، این عید به یك معنا بزرگتر است.
و ما باید در این طور روزها و در این طور ایام اللَّه توجه كنیم كه خودمان را مهیا كنیم از براى آمدن آن حضرت. من نمى‏توانم اسم رهبر روى ایشان بگذارم؛ بزرگتر از این است.
نمى‏توانم بگویم كه شخص اول است؛ براى اینكه دومى در كار نیست. ایشان را نمى‏توانیم ما با هیچ تعبیرى تعبیر كنیم الّا همین كه مهدى موعود است.

آنى است كه خدا ذخیره كرده است براى بشر. و ما باید خودمان را مهیا كنیم از براى اینكه اگر چنانچه موفق‏ شدیم ان شاء اللَّه به زیارت ایشان، طورى باشد كه روسفید باشیم پیش ایشان. تمام دستگاههایى كه الآن به كار گرفته شده‏اند در كشور ما- و امیدوارم كه در سایر كشورها هم توسعه پیدا بكند- باید توجه به این معنا داشته باشند كه خودشان را مهیا كنند براى ملاقات حضرت مهدى- سلام اللَّه علیه.
رادیو- تلویزیون را كه من مكرر ذكر كرده‏ام از آن و گفته‏ام این باید یك مركز آموزشى باشد، و حالا هم مى‏گویند كه یك جهت دیگرى هم در آن پیدا شده است، یك دستگاه دیگرى؛ دوره دومى هم برایش هست، این باید به طور آموزشى- تربیتى مردم را تربیت بكند. باید ما متوجه این معنا باشیم كه در یك زمانى داریم زندگى مى‏كنیم، در یكوقتى داریم زندگى مى‏كنیم كه ملت ایران به بعضى از آرزوهاى خودش كه عبارت از عدالت باشد، عدالت اجتماعى فى الجمله باشد رسیده‏اند و دست اشرار را كوتاه كرده‏اند. حالا باید این دستگاههایى كه سابق در خدمت ظالمها بودند و در خدمت حكومت جور بودند و براى آنها كار مى‏كردند، اگر اشخاصى هم در این زمان هستند كه آن وقت هم كار مى‏كردند، براى جبران آن معصیتهایى كه در آن وقت كرده‏اند در اینجا جبران كنند. و این دستگاه را؛ دستگاه دومى كه گفته مى‏شود كه باید باز اجرا بشود، یك دستگاه عدالتى، یك دستگاه آموزشى به حسب معناى واقعى، متوجه باشند كه این جوانهاى ما در همه جایى كه هستند، در پنجاه سال آموزش خراب داشتند نه فقط در دانشگاهها كه آن قدر خراب بوده؛ در همه جا. براى اینكه، وقتى یك تلویزیونى، یك رادیویى، یك روزنامه‏اى، یك مجله‏اى، مجله‏اى باشد كه، یا دستگاههایى باشد كه فاسدكننده است، این در تمام قشر ملت فساد ایجاد كرده است. جوانهایى هم كه در صحراها بودند كه به این چیزها گاهى گوش مى‏كردند و این روزنامه‏ها را گاهى مى‏خواندند، آنها هم به فساد كشیده شده‏اند، حالا باید جبران بشود این معانى. باید معصیتهایى كه كرده‏اند جبران بكنند. باید دستگاه تلویزیون یا مطبوعات ما جبران بكنند
آن كارهایى را كه سابق شده است و كرده‏اند، و باید دستگاههاى آموزشى باشند واقعاً به تمام معنا، و جداً دنبال این باشند كه فیلمهایشان فیلمهاى فاسد نباشد؛ فیلمهایى باشد كه براى مملكت ما الآن به درد بخورد، آموزش باشد در آن، تربیت باشد در آن. و همین طور مقالاتى كه در آنجا گفته مى‏شود؛ در روزنامه‏ها نوشته مى‏شود، و نطقهایى كه در رادیو پخش مى‏شود، همه اینها باید یك چیزهاى آموزنده باشد.
و یكى از مسائلى كه الآن لازم است من عرض كنم، ما الآن در ایران احتیاج به آرامش داریم. اگر ما بخواهیم كه این نهضت پیروز بشود، باید ما آرامش این مملكت را حفظ بكنیم. باید همه قشرها متوجه باشند كه آرامش را حفظ كنند. نباید به جان هم بیفتند و باید همه دلشان را یكى بكنند؛ تلویزیون باید ارشاد بكند رادیو باید ارشاد بكند.
روزنامه‏ها باید ارشاد بكنند.
روزنامه‏ها نباید یك چیزهایى را كه موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند. رادیو نباید این كار را بكند. باید ارشاد بكند و در عین حال مردم را متوجه به این بكنند كه ما دشمن داریم، و دشمن دنبال این است كه تشنج پیدا بشود؛ باید از تشنجها جلوگیرى كرد. و باید آن اشخاص منحرف را ارشاد كرد و اگر ارشاد نشدند، آنها را منزوى كرد، بى‏اعتنایى كرد به آنها. هر دفعه‏اى كه شما یك طورى بكنید كه با شدت رفتار كنید، آنها مظلومیت به خودشان مى‏دهند و براى ما ضرر دارد. باید هم مسائل را گفت و هم آرامش را حفظ كرد، هم مطالب را مردم بدانند گویندگان باید بگویند و هم آرامش را باید حفظ بكنند.
و من امیدوارم كه كسانى كه منحرف بودند، حالا از انحراف بیرون بروند. كسانى كه در آغوش ملت نبودند، در آغوش ملت بیایند. و من امیدوارم كه در این عید سعید مردم به تمام معنا جشن بگیرند و خودشان را مهیا كنند از براى زیارت امام زمان- سلام اللَّه علیه- و ان شاء اللَّه همه موفق باشند و همه قشرها این معنا را بدانند كه مهمترش رادیو-
تلویزیون است.
و مطبوعات. بدانند كه ما امروز احتیاج به این داریم كه اختلافات كم بشود؛ باید ما اختلافات را كم بكنیم. باید چیزهایى كه موجب اختلاف مى‏شود اینها را كم بكنیم؛ لكن مع ذلك دشمنها را بشناسیم. هم دشمن را بشناسیم و هم درصدد این باشیم كه دشمن را كارهایش را فلج بكنیم و هم آرامش را حفظ بكنیم. طورى نباشد كه ما فرصت به دست دشمنها بدهیم براى تبلیغات یا براى كارهاى دیگر.
و من امیدوارم كه ملت ایران در این روز مبارك پانزده شعبان كه روز مباركى است، در سعادت و سلامت و آرامش تمام به سر ببرند. و خداوند این مولود سعید را بر همه مبارك كند. و خداوند این مولود مبارك را، ما را موفق كند به دیدار ایشان كه چشمهاى ما روشن بشود به زیارت این وجود مبارك كه واقعاً شخصى است كه نمى‏توانم بگویم شخص اول دنیا و نمى‏توانم بگویم رهبر، بالاتر از این مسائل هست. خدا همه ما را موفق كند به خدمت ایشان و به خدمت به اسلام و به خدمت به كشور خودمان.
و السلام علیكم و رحمة اللَّه و بركاته‏

 

صحیفه امام    ج‏12    ص : 485
زمان: 7 تیر 1359/ 15 شعبان 1400


نوشته شده در یکشنبه 26 تیر 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()