تبلیغات
صحیفه خوانی

آنان كه دین سازى كرده باعث گمراهى و انحراف جمعیت انبوهى شده‏اند بیشترشان اهل علم بوده‏اند؛ بعضى از آنان در مراكز علم تحصیل كرده ریاضتها كشیده‏اند.

رئیس یكى از فرق باطله در همین حوزه‏هاى ما تحصیل كرده است. لیكن چون تحصیلاتش با تهذیب و تزكیه توأم نبوده، در راه خدا قدم برنمى‏داشته، خباثت را از خود دور نساخته بود، آن همه رسوایى به بار آورده است.

اگر انسان خباثت را از نهادش بیرون نكند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید نه تنها فایده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود بلكه ضررها دارد. علم وقتى در این مركز خبیث وارد شد، شاخ و برگ خبیث به بار آورده شجره خبیثه مى‏شود.

هر چه این مفاهیم در قلب سیاه و غیر مهذب انباشته گردد، حجاب زیادتر مى‏شود.

در نفسى كه مهذب نشده، علم حجاب ظلمانى است: العلم هو الحجاب الاكبر. لذا شرّ عالم فاسد براى اسلام از همه شرور خطرناكتر و بیشتر است. علم نور است، ولى در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهى را گسترده‏تر مى‏سازد.
علمى كه انسان را به خدا نزدیك مى‏كند، در نفس دنیا طلب باعث دورى بیشتر از درگاه ذى الجلال مى‏گردد. علم توحید هم اگر براى غیر خدا باشد، از حجب ظلمانى است؛ چون اشتغال به ما سوى اللّه است. اگر كسى قرآن كریم را با چهارده قرائت لما سوى اللّه حفظ باشد و بخواند، جز حجاب و دورى از حق تعالى چیزى عاید او نمى‏شود.

کتاب جهاد اکبر ص 18


نوشته شده در جمعه 20 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()