تبلیغات
صحیفه خوانی

الا یا أیها الساقى ز مى پر ساز جامم را                  

كه از جانم فرو ریزد هواى ننگ و نامم را

از آن مى ریز در جامم كه جانم را فنا سازد           

برون سازد ز هستى هسته نیرنگ و دامم را
از آن مى ده كه جانم را ز قید خود رها سازد            

بخود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را
از آن مى ده كه در خلوتگه رندان بى‏حرمت              

بهم كوبد سجودم را بهم ریزد قیامم را
نبودى در حریم قدس گلرویان میخانه                       

كه از هر روزنى آیم گلى گیرد لجامم را
روم در جرگه پیران از خود بى‏خبر شاید                    

برون سازند از جانم به مى افكار خامم را
تو اى پیك سبك باران دریاى عدم از من                   

بدریادارِ آن وادى رسان مدح و سلامم را
بساغر ختم كردم این عدم اندر عدم نامه                

به پیر صومعه برگو به بین حُسن ختامم را

 

 دى ماه 1367

 


نوشته شده در شنبه 14 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()