تبلیغات
صحیفه خوانی

تمام صفات وارسته انسانى در انقطاع كامل إلى اللّه نهفته است.
مقامى كه براى بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دنیا و ما فیها- با آن جلوه‏هاى ساختگى- در مقابل آن به قدر پشیزى ارزش ندارد.
این دنیا با تمام زرق و برق ظاهریش ناچیزتر از آن است كه قابل محبت باشد.
این زندگى زودگذر بظاهر شیرین در مقابل عذاب غیر متناهى چه ارزشى دارد؟
توجه به غیر خدا انسان را به حجابهاى ظلمانى و نورانى محجوب مى‏نماید.
كلیه امور دنیوى اگر موجب توجه انسان به دنیا و غفلت از خداوند متعال شود، باعث حجب ظلمانى مى‏شود.

حزب اللّه باشید؛ از زرق و برق زندگى و جلوه‏هاى ساختگى آن بپرهیزید.
روحانیى كه خود را پیرو و شیعه على بن ابى طالب علیه السلام مى‏داند، ممكن نیست به مشتهیات دنیا توجهى داشته باشد.
ریشه تمام اختلافاتى كه فاقد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب دنیا برمى‏گردد.
انبیاى خدا براى این مبعوث شدند كه آدم تربیت كنند؛ انسان بسازند؛ بشر را از زشتیها، پلیدیها، فسادها و رذایل اخلاقى دور سازند و با فضایل و آداب حسنه آشنا كنند.
اگر براى خدا قدم بردارید، خداوند متعال مقلّب القلوب است، دلها را به شما متوجه مى‏سازد.
جز به خالق یكتا به احدى توجه نداشته باشید.
قلب انسان مانند آینه صاف و روشن است، و بر اثر توجه فوق العاده به دنیا و كثرت معاصى كدر مى‏شود.
با آلودگى‏هاى روحى، رذایل اخلاقى، معاصى قلبیه و قالبیه چگونه مى‏توان در محضر ربوبى حضور یافت و در مهمانسراى‏ ربّ الارباب كه «معدن العظمة» مى‏باشد وارد شد؟
از خدا بترسید؛ از عواقب امور بپرهیزید؛ از خواب غفلت بیدار شوید! دوراندیش باشید؛ عواقب امور را بسنجید؛ عقبه‏هاى خطرناكى كه دارید به یادآورید، از فشار قبر، عالم برزخ، مشكلات و شدایدى كه به دنبال آن است غفلت نكنید! جهنم با اعمال و كردار زشت انسان روشن مى‏گردد.
اگر بشر با اعمال و كردار خویش آتش نیفروزد، جهنم خاموش است. باطن این طبیعت جهنم است؛ اقبال به طبیعت اقبال به جهنم است.
آنچه در عالم آخرت واقع مى‏شود چیزى است كه در این دنیا تهیه گردیده است.
پیش از آنكه فرصت از دست برود چاره بیندیشید! شما جوانان رو به پیرى و ما پیران رو به مرگ پیش مى‏رویم.
هر نفسى كه مى‏كشید، هر قدمى كه برمى‏دارید، و هر لحظه‏اى كه از عمر شما مى‏گذرد، اصلاح مشكلتر گردیده، ممكن است ظلمت و تباهى بیشتر شود.
تا نیرو و اراده جوانى دارید مى‏توانید هواهاى نفسانى، مشتهیات دنیایى و خواسته‏هاى حیوانى را از خود دور سازید.
قلب جوان لطیف و ملكوتى است و انگیزه‏هاى فساد در آن ضعیف مى‏باشد؛ لیكن هر چه سن بالا رود ریشه گناه در قلب قویتر و محكمتر مى‏گردد تا جایى كه كندن آن از دل ممكن نیست.
توبه با لفظ اتوب إلى اللّه تحقق نمى‏یابد؛ بلكه ندامت و عزم بر ترك لازم است.
با خلق خدا حسن سلوك داشته، نیكو معاشرت كنید و با نظر عطوفت و مهربانى به آنان بنگرید.
با بندگان خوب و صالح خدا نیكى كنید.
كسى كه دیگر مسلمانان از دست و زبان و چشم او در امان نباشند، در حقیقت مسلمان نیست.
اهانت به بنده خدا اهانت به خداست.
كسى كه دنبال هواى نفس رفت و از شیطان متابعت كرد، بتدریج به صبغه او درمى‏آید.
اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبهایشان مملو از محبت خدا و بندگان خداست.
محبت بندگان خدا همان ظلّ محبت خداوند است.
قرآن كریم امانت بزرگ خداست؛ علما و روحانیون امانتدار الهى هستند.
وظایف اهل علم خیلى سنگین است؛ مسئولیت علما بیش از سایر مردم مى‏باشد.
در روایت است كه وقتى جان به حلقوم مى‏رسد، براى عالم دیگر جاى توبه نیست.
اگر عالمى منحرف شد، ممكن است امتى را منحرف ساخته، به عفونت بكشد.
اگر عالمى مهذّب باشد، اخلاق و آداب اسلامى را رعایت نماید، جامعه را مهذّب و هدایت مى‏كند.
در نفسى كه مهذّب نشده، علم حجاب ظلمانى است.
علم نور است، ولى در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهى را گسترده‏تر مى‏سازد.
علمى كه انسان را به خدا نزدیك مى‏كند، در نفس دنیا طلب باعث دورى بیشتر از درگاه ذى الجلال مى‏گردد.
علم توحید هم اگر براى غیر خدا باشد از حجب ظلمانى است.
اگر انسان خباثت را از نهادش بیرون نكند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید نه تنها فایده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود بلكه ضررها دارد.
عالم فاسد است كه دنیایى را به فساد مى‏كشاند.
 [خطاب به طلاب:] اگر خداى نخواسته درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید.
هر قدمى كه براى تحصیل علم برمى‏دارید، قدمى هم براى كوبیدن خواسته‏هاى نفسانى، تقویت قواى روحانى، كسب مكارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوى بردارید.
اگر اخلاص و قصد قربت نباشد، این علوم هیچ فایده‏اى ندارد.
بكوشید پیش از آنكه وارد جامعه گردید خود را اصلاح كنید، مهذّب سازید.
از شما توقع است كه وقتى از مركز فقه رفتید، خود مهذّب و ساخته شده باشید تا بتوانید مردم را بسازید.
اگر به سبب اعمال و كردار و رفتار نارواى شما یك نفر گمراه شده [و] از اسلام برگردد، مرتكب اعظم كبایر مى‏باشید.
خدا نكند انسان پیش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتى پیدا كند كه خود را مى‏بازد.
قبل از آنكه عنان اختیار از كف شما ربوده شود خود را بسازید و اصلاح كنید.
به اخلاق حسنه آراسته شوید؛ رذایل اخلاقى را از خود دور كنید؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشید تا شما را به خدا نزدیك سازد.
اگر در كارها نیت خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبى دور مى‏كند.
در حوزه‏هاى علمیه نظم و انضباط برقرار كنید.
ایادى استعمار مى‏خواهند تمام حیثیات اسلام را از بین ببرند و شما باید در مقابل ایستادگى كنید.
با حبّ نفس و حبّ جاه و كبر و غرور نمى‏توان مقاومت كرد.
عالم سوء، عالم متوجه به دنیا، عالمى كه در فكر حفظ مسند و ریاست باشد، نمى‏تواند با دشمنان اسلام مبارزه نماید.
قدم را الهى كنید، حبّ دنیا را از دل بیرون نمایید، آن وقت مى‏توانید مبارزه كنید.

کتاب جهاد اکبر حضرت امام خمینی


نوشته شده در شنبه 14 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()