تبلیغات
صحیفه خوانی

 • صحیفه امام    ج‏8ص : 138
   البته باید اشخاصى هم كه گوینده هستند بیایند در دانشگاه و من پیشنهاد مى‏كنم كه آقاى آقا سید على آقا بیایند، خامنه‏اى. شما ممكن است كه بروید پیش ایشان از قول من بگویید ایشان بیایند به جاى آقاى مطهرى. بسیار خوب است ایشان، فهیم است؛ مى‏تواند صحبت كند؛ مى‏تواند حرف بزند.
 • من به شما خامنه‏اى عزیز، تبریك مى‏گویم كه در جبهه‏هاى نبرد با لباس سربازى و در پشت جبهه با لباس روحانى به این ملت مظلوم خدمت نموده‏.
 • صحیفه امام    ج‏15 ص : 200
   من آقاى خامنه‏اى را بزرگش كردم‏.
 • صحیفه امام    ج‏15ص : 278
  خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئیس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود.
 • صحیفه امام    ج‏15 ص : 278
  این جانب به پیروى از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقاى سید على خامنه‏اى- ایّده اللَّه تعالى- .
 • صحیفه امام    ج‏17 ص : 271
   به شما عرض مى‏كنم. شما اگر گمان بكنید كه در تمام دنیا، رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها، یك نفر را مثل آقاى خامنه‏اى پیدا بكنید كه متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و بناى قلبى‏اش بر این باشد كه به این ملت خدمت كند، پیدا نمى‏كنید.

نوشته شده در جمعه 13 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()