تبلیغات
صحیفه خوانی

مراد از تجدد و تمدن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفه‏اى مى‏گویند كه آزادى در تمام منكرات و فحشا حتى همجنس‏بازى و از این قبیل‏.

وصیتنامه امام خمینی


نوشته شده در چهارشنبه 4 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()