تبلیغات
صحیفه خوانی

صحیفه امام    ج‏20ص : 4
من راجع به حضرت صدیقه- سلام اللَّه علیها- خودم را قاصر مى‏دانم كه ذكرى بكنم، فقط اكتفا مى‏كنم به یك روایت كه در كافى شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است كه حضرت صادق- سلام اللَّه علیه- مى‏فرماید:

 فاطمه- سلام اللَّه علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین مى‏آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مى‏كرد و مسائلى از آینده نقل مى‏كرد. ظاهر روایت این است كه در این 75 روز مراوده‏اى  بوده است؛ یعنى، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم كه غیر از طبقه اول از انبیاى عظام‏ درباره كسى این طور وارد شده باشد كه در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه‏اى كه واقع مى‏شده است، مسائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذریه  او مى‏رسیده است در آتیه، ذكر كرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، كاتب وحى بوده است حضرت امیر، همان طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده است- و البته آن وحى به معناى آوردن احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم- كاتب وحى حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است.

 مسئله آمدن جبرئیل براى كسى یك مسئله ساده نیست. خیال نشود كه جبرئیل براى هر كسى مى‏آید و امكان دارد بیاید، این یك تناسب لازم است بین روح آن كسى كه جبرئیل مى‏خواهد بیاید و مقام جبرئیل كه روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینكه قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولى است یا پیغمبر است. او تنزیل مى‏دهد او را و وارد مى‏كند تا مرتبه پایین یا بگوییم كه خیر، حق تعالى او را مأمور مى‏كند كه برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم كه بعض اهل نظر مى‏گویند و چه این قسم بگوییم كه بعض اهل ظاهر مى‏گویند، تا تناسب ما بین روح این كسى كه جبرئیل مى‏آید پیش او و بین جبرئیل كه روح اعظم است نباشد، امكان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل كه روح اعظم است و انبیاى درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسى و عیسى و ابراهیم و امثال اینها، بین همه كس نبوده است، بعد از این هم بین كسى دیگر نشده است. حتى درباره ائمه هم من ندیده‏ام كه وارد شده باشد این طور كه جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است كه براى حضرت زهرا- سلام اللَّه علیها- ست كه آنكه من دیده‏ام كه جبرئیل به طور مكرر در این 75 روز وارد مى‏شده و مسائل آتیه‏اى كه بر ذریه او مى‏گذشته است، آن مسائل را مى‏گفته است و حضرت امیر هم ثبت مى‏كرده است.

و شاید یكى از مسائلى كه گفته است، راجع به مسائلى است كه در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب- سلام اللَّه علیه- است، براى او ذكر كرده است كه مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمى‏دانیم، ممكن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلى كه براى حضرت زهرا ذكر كرده‏اند- با اینكه آنها هم فضایل بزرگى است- این فضیلت را من بالاتر از همه مى‏دانم كه براى غیر انبیا- علیهم السلام- آن هم نه همه انبیا، براى طبقه بالاى انبیا- علیهم السلام- و بعض از اولیایى كه در رتبه آنها هست، براى كس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیرى كه مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، براى هیچ كس تا كنون واقع نشده و این از فضایلى است كه از مختصات حضرت صدیقه- سلام اللَّه علیها- است.


نوشته شده در دوشنبه 2 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()