تبلیغات
صحیفه خوانی

صحیفه امام    ج‏3 ص : 366
در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده است، بر عكس اسلام با مفهوم زن به عنوان شى‏ء مخالفت كرده است و شرافت و حیثیت او را به وى باز داده است. زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعالیتهاى خود را انتخاب كند؛ اما رژیم شاه است كه با غرق كردن آنها در امور خلاف اخلاق، مى‏كوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند.

اسلام شدیداً معترض به این امر است. رژیمْ آزادى زن را البته نظیر آزادى مرد از میان برده و پایمال ساخته است. زنان مانند مردان زندانهاى ایران را پر كرده‏اند. در اینجاست كه آزادى آنها در معرض تهدید و در خطر قرار گرفته است. ما مى‏خواهیم كه زنان را از فساد، كه آنان را تهدید مى‏كند، آزاد سازیم.


صحیفه امام    ج‏4 ص : 427
اسلام مى‏خواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زنها را نجات داده است از آن چیزهایى كه در جاهلیت بود. آن قدرى كه اسلام به زن خدمت كرده، خدا مى‏داند به مرد خدمت نكرده؛ آن قدر كه به زن خدمت كرده. شما نمى‏دانید كه در جاهلیت زن چه بوده و در اسلام چه شده.

حالا هم اینها دارند از جاهلیت بدتر مى‏كنند. آن وقت آنها بى‏اهمیت مى‏كردند، حالا ایشان مى‏فرماید كه زن باید لَعبه باشد! زن باید- نمى‏دانم- چه باشد. یك همچو حرفى كه به كرامت زن برمى‏خورد. اعتقاد ایشان درباره زن این است كه باید- یك تعبیر سوئى كرده بود- این طورى باشد! اسلام مى‏خواهد زن این جورى نباشد. اسلام مى‏خواهد زن مثلِ- همان طورى كه مرد همه كارهاى اساسى را مى‏كند زن هم بكند، اما نه اینكه زن یك چیزى بشود كه آقا دلشان مى‏خواهد كه بَزَك كرده بیاید توى جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود. با جوانها آن جورى مخلوط! اینها را جلو مى‏خواهد بگیرد اسلام. مى‏خواهد زن را حیثیت و احترامش را حفظ كند؛ مى‏خواهد شخصیت به زن بدهد كه از این شیئیت بیرون بیاید. اینها مى‏خواهند بفروشند، از این دست به آن دست كنند؛ این را مخالف است اسلام. با زن مخالف است اسلام؟! اسلام به زن خدمتى كرده است كه در تاریخ همچو سابقه‏اى ندارد. اسلام زن را از توى لجنزارها برداشته آورده شخصیت به او داده، اسلام با زن مخالف است؟! اینها تبلیغات است‏.


صحیفه امام    ج‏5 ص : 69
 زنها در حكومت اسلامى آزادند؛ حقوق آنها مثل حقوق مردها. اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد و آنها را همردیف مردها قرار داده است. تبلیغاتى كه علیه ما مى‏شود براى انحراف مردم است. اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین كرده است.

صحیفه امام    ج‏5 ص : 216
اسلام زنها را دستشان گرفته آورده در قبال مردها نگه داشته؛ در صورتى كه در زمانى كه پیغمبر اسلام آمد، زنها را هیچ حساب مى‏كردند. اسلام زنها را قدرت داده است. اسلام زنها را در مقابل مردها قرار داده؛ نسبت با آنها تساوى دارند. البته یك احكامْ خاصِّ به مرد است كه مناسب با مرد است؛ یك‏ احكامْ خاص به زن است، مناسب با زن است. این نه این است كه اسلام نسبت به زن و مرد فرقى گذاشته است.

زن و مرد همه آزادند در اینكه دانشگاه بروند؛ آزادند در اینكه- عرض مى‏كنم- رأى بدهند، رأى بگیرند. آنى كه مخالفند، این است كه این طورى كه اینها زن را مى‏خواهند بار بیاورند كه یك ملعبه‏اى در دست مردها باشد، به قول شاه: «زن خوب است فریبا باشد»! ما مى‏خواهیم این كلمه را بگیریم، این غلط را بگیریم. ما مى‏خواهیم زنْ آدم باشد مثل سایر آدمها، انسان باشد مثل سایر انسانها، آزاد باشد مثل سایر آزادها.


صحیفه امام    ج‏20 ص : 7
و من امیدوارم كه شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفى كه باید عمل كنید كه هم در میدان تحصیل كه یكى از امور مهمه است مجاهده كنید و هم در میدان دفاع از اسلام، این از مهماتى است كه بر هر مردى، بر هر زنى، بر هر كوچك و بزرگى جزء واجبات است.

دفاع از اسلام، دفاع از كشور اسلامى، احدى از علماى اسلام، احدى از اشخاصى كه در اسلام زندگى كرده‏اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند كه این واجب است. آن چیزى كه محل حرف است، محل صحبت است، قضیه جهاد اولى است، آن بر زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از كشور خودش، از زندگى خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیه اینكه ترتیب نظامى بودن، یادگرفتن انواع نظامى بودن را براى آنهایى كه ممكن است. این طور نیست كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنیم و ندانیم چه جور دفاع كنیم، باید بدانیم چه جور دفاع مى‏كنیم. البته در آن محیطى كه شما تعلیم نظامى مى‏بینید باید محیط آزاد باشد، محیط صحیح باشد، محیط اسلامى باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامى محفوظ باشد.


نوشته شده در دوشنبه 2 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()