تبلیغات
صحیفه خوانی

توصیه به فرزندان

صحیفه امام    ج‏1 ص : 429
نور چشمى، بحمد اللَّه تعالى با سلامت قبل از ظهر روز حركت از قم وارد آنكارا شدم .....در موضوع مادر و خواهرها و احمد و بستگان به شما تأكید كنم، رضاى خداوند و رضاى من در حُسن سلوك با آنهاست. مادر خیلى احتیاج به خدمت دارد، باید از هر حیث مادى و معنوى رضایت او را به دست آورید، نگذارید نگرانى پیدا كند، راحتى او را فراهم كنید


صحیفه امام    ج‏1   ص : 432
 لازم به تذكر نیست كه باید با مادر و متعلقین با كمال مهربانى و عطوفت رفتار نمایید، مخصوصاً خدمت كنید به مادر كه رضاى خداى تعالى در آن است‏

جایگاه مادر
صحیفه امام    ج‏7 ص : 283
شما خانمها شرف مادرى دارید، كه در این شرف از مردها جلو هستید؛ و مسئولیت تربیت بچه در دامن خودتان دارید. اول مدرسه‏اى كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربیت مى‏كند؛ و خداى نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان توى دامن مادر، منحرف بیرون مى‏آید.

و چون بچه‏ها آن علاقه‏اى كه به مادر دارند به هیچ كس ندارند، و در دامن مادر كه هستند تمام ... آرزوهایى كه دارند خلاصه مى‏شود در مادر و همه چیز را در مادر مى‏بینند، حرف مادر، خُلق مادر، عمل مادر، در بچه‏ها اثر دارد. لا محاله یك بچه در دامن مادر- كه اول كلاس است- این دامن اگر یك دامن طاهر پاكیزه مهذب باشد، بچه از همین اول كه دارد رشد مى‏كند، با آن اخلاق صحیح و با آن تهذیب نفس و با آن عمل خوب رشد مى‏كند. بچه وقتى در دامن مادرش هست، مى‏بیند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، این بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر- كه از همه تقلیدها بالاتر است- و به تزریق مادر- كه از همه تزریقها مؤثرتر است- تربیت مى‏شود.


صحیفه امام    ج‏7 ص : 283
شما این مسئولیت بزرگ را دارید كه باید بچه‏هاى خودتان را كه نوزاد هستند، و نفوسشان ... تربیت را زود قبول مى‏كند، خوب و بد را زود قبول مى‏كند، شما از اول كه این بچه‏ها در دامان شما بزرگ مى‏شوند، مسئول افعال و اعمال آنها هم شما هستید. همان‏ طورى كه اگر یك بچه خوب تربیت كنید ممكن است كه سعادت یك ملت را همان یك بچه تأمین كند، اگر یك بچه بد هم- خداى نخواسته- در دامن شما بزرگ بشود، ممكن است كه یك فساد در جامعه پیدا بشود. گمان نكنید كه یك بچه است؛ یك بچه گاهى وقتها در جامعه، وقتى كه وارد شد، در رأس جامعه واقع مى‏شود، و محتمل است كه بچه یك فقیر، یكوقت در رأس جامعه واقع بشود. اگر این بچه‏اى كه شما تربیت كردید یك تربیت صحیح باشد و آن وقت آن بچه در رأس جامعه واقع بشود، یك ملت را سعادتمند مى‏كند؛ و آن شرفش مال شماست؛ یعنى شما این سعادت را براى یك ملت بیمه كردید. و اگر خداى نخواسته به عكس باشد: یك بچه‏اى در [دامن‏] مادر تربیتش تربیت اسلامى نباشد، تربیت انسانى نباشد، انحراف داشته باشد، این ممكن است كه بعدها یك جامعه را به فساد بكشد.

خیال نكنید یك آدم است. گاهى یك آدم، یك ده را خراب مى‏كند؛ گاهى یك آدم یك شهرستان را خراب مى‏كند؛ گاهى یك مملكت را خراب مى‏كند.


صحیفه امام    ج‏7 ص : 285
در مادرى‏تان باید بچه‏ها را تهذیب كنید؛ در معلمى‏تان هم باید تهذیب كنید؛ یك افراد صحیح تحویل جامعه بدهید، یك جامعه را صحیح كنید. و اگر خداى نخواسته عكس این معنا باشد، وِزر آنها هم به عهده شما مى‏آید. همان طورى كه هر كار خوبى كه اینها بكنند- چون شما مبدأ این كار خوب بودید- براى شما هم خوبى دارد، اجر و ثواب دارد، اگر خداى نخواسته یك قشر فاسدى شما تحویل جامعه بدهید، آنها بروند فسادكارى بكنند، این دودش به چشم شما هم مى‏رود.

رسالت مقدس مادری

صحیفه امام    ج‏7 ص : 444
فضیلت بانوان در درجه اول از اهمیت است؛ براى اینكه فضیلت بانوان به این بچه‏هایى كه در دامن نشانده‏اند سرایت مى‏كند. آن مقدارى كه فضیلت از بانوان سرایت به اطفال و بچه‏ها مى‏كند، آن مقدار در مدارس حاصل نمى‏شود.

بچه‏ها آن علاقه‏اى كه به مادر دارند به هیچ كس ندارند. آن چیزى كه از دهان مادر و از زبان مادر مى‏شنوند در قلبشان ثابت مى‏ماند. در جاهاى دیگر به این طور ثبوت ندارد؛ نقش نمى‏بندد. اگر مادرها مادرهاى با فضیلت باشند، اولادهاى با فضیلت تحویل مى‏دهند. اولاد با فضیلت كشور را درست مى‏كند. درست شدن كشورها مرهون شماهاست. مرهون شما مادرهاست. خرابى و آبادى كشورها تابع شماهاست. اگر شما به ملت تحویل دادید، بچه‏هاى‏ با فضیلت بچه‏هایى كه از اول در دامن شما خوب بار آمده‏اند، كشور شما آباد مى‏شود؛ از دست اجانب نجات خواهد پیدا كرد.
و اگر در دامن شما نگذاشتند بچه‏هایتان بمانند؛ شما را كشاندند به ادارات؛ بچه‏هایتان را به جاهایى كه بچه نگهدارى مى‏كنند،

بچه‏ها را از خود كه جدا كردید، این عقده در او پیدا خواهد شد. بچه‏اى كه تحت تربیت مادر نباشد، محبت مادر را نچشد، عقده پیدا خواهد كرد. این عقده‏ها منشأ همه مفاسد است.

دزدیها از این عقده‏ها پیدا مى‏شود؛ آدمكشیها از این عقده‏ها پیدا مى‏شود؛ خیانتها از این عقده‏ها پیدا مى‏شود. این عقده‏ها از این پیدا مى‏شود كه این بچه لطیف ظریفِ زود متأثرِ محتاج به محبت مادر از مادر گرفته بشود، ....تمام مفاسدى كه براى یك مملكت پیدا مى‏شود، یا اكثر مفاسد، از این عقده‏ها پیدا مى‏شود.

مسئولیت مادری
صحیفه امام    ج‏7 ص : 446
از اول بنا بر این بود كه نگذارند انسان درست بشود، كه نبادا اینها منافعشان از دستشان برود. آنكه مى‏تواند منافع را از دست اینها ببرد انسان است. انسانى كه مى‏تواند منافع اینها را به باد فنا بدهد آن در دامن فضیلت مادرها تربیت مى‏شود. از اینجا شروع مى‏شود.

مادر و مادر بودن و اولاد تربیت كردن بزرگترین خدمتى است كه انسان به انسان مى‏كند. این را كوچكش كردند. این را منحطش كردند. این خیانت را به جامعه ما كردند. مادر بودن را در نظر مادرها منحط كردند. در صورتى كه اشرف كارها در عالم مادر بودن است و تربیت اولاد. همه منافع كشور ما از دامن شما مادرها تأمین مى‏شود.


صحیفه امام    ج‏7 ص : 446
تربیت اولاد بالاترین چیزى است كه در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است. هیچ شغلى به شرافت مادرى نیست. و اینها منحط كردند این را. این خیانت بزرگى است كه به ما كردند، و به ملت ما كردند. مادرها را منصرف كردند از بچه دارى .... بچه دارى را یك چیز منحطى حساب كردند؛ در صورتى كه از دامن همین مادرها مالك اشتر پیدا مى‏شود. از دامن همین مادرها حسین بن على پیدا مى‏شود. از دامن همین مادرها اشخاص بزرگ پیدا مى‏شوند كه یك ملت را نجات مى‏دهند. اینها این را منحطش كردند. شما را به یك صورتى مى‏خواهند حفظ كنند. مادرها را [اگر] بتوانند به صورت عروسك در آورند. عروسك! كه هیچ كار نداشته باشد به سرنوشت ملت خودش. هیچ كارى به این نداشته باشد كه سرنوشت این ملت باید چه بشود، و من چه نقشى دارم در سرنوشت این ملت.


صحیفه امام    ج‏7 ص : 504
بانوان محترم! مسئولید همه؛ مسئولیم همه. شما مسئول تربیت اولاد هستید؛ شما مسئولید كه در دامنهاى خودتان اولاد متقى بار بیاورید، تربیت كنید، به جامعه تحویل بدهید. همه مسئول هستیم كه اولاد را تربیت كنیم؛ لكن در دامن شما بهتر تربیت مى‏شوند.

دامن مادر بهترین مكتبى است از براى اولاد. مسئولیت دارید نسبت به فرزندان خود، مسئولیت دارید نسبت به كشور خودتان. و شما مى‏توانید بچه‏هایى تربیت كنید كه یك كشور را آباد كنند. شما مى‏توانید بچه‏هایى را تربیت كنید كه حفاظت از انبیا بكنند؛ حفاظت از آمال انبیا بكنند. شما هم خود حافظ باید باشید و هم نگهبان درست كنید. نگهبان، اولاد شما هستند؛ آنها را تربیت كنید. خانه‏هاى شما باید خانه تربیت اولاد باشد. منزل علماست منزل شما؛ و منزل تربیت علمى، تربیت دینى، تهذیب اخلاق. توجه به سرنوشت اینها بر عهده پدران است و بر عهده مادرها. مادرها بیشتر مسئول هستند؛ و مادرها اشرف هستند. شرافت مادرى از شرافت پدرى بیشتر است. تأثیر مادر هم در روحیه اطفال از تأثیر پدر بیشتر است.


نوشته شده در دوشنبه 2 خرداد 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()