تبلیغات
صحیفه خوانی

امروز غرب و شرق به خوبى مى‏دانند كه تنها نیرویى كه مى‏تواند آنان را از صحنه خارج كند، اسلام است. آنها در این ده سال انقلاب اسلامى ایران ضربات سختى از اسلام خورده‏اند و تصمیم گرفته‏اند كه به هر وسیله ممكن آن را در ایران كه مركز اسلام ناب محمدى است نابود كنند. اگر بتوانند با نیروى نظامى، اگر نشد، با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه كردن ملت از اسلام و فرهنگ ملى خویش و اگر هیچ كدام از اینها نشد، ایادى خودفروخته خود از منافقین و لیبرالها و بى‏دینها را كه كشتن روحانیون و افراد بیگناه برایشان چون آب خوردن است و در منازل و مراكز ادارات نفوذ مى‏دهند كه شاید به مقاصد شوم خود برسند. و نفوذیها بارها اعلام كرده‏اند كه حرف خود را از دهان ساده‏اندیشان موجّه مى‏زنند.
من بارها اعلام كرده‏ام كه با هیچ كس در هر مرتبه‏اى كه باشد عقد اخوت نبسته‏ام.
چهارچوب دوستى من در درستى راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب اللَّه اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهورى اسلامى است. ما باید مدافع افرادى باشیم كه منافقین سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت كسانى باشیم كه پرونده‏هاى همكارى آنان با امریكا از لانه جاسوسى بیرون آمد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ. كسانى كه از منافقین و لیبرالها دفاع مى‏كنند، پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهى ندارند. اگر ایادى بیگانه و ناآگاهان گول خورده كه بدون توجه بلندگوى دیگران شده‏اند، از این حركات دست برندارند، مردم ما آنها را بدون هیچ گونه گذشتى طرد خواهند كرد.

صحیفه امام ج21 ص 325


نوشته شده در چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()