تبلیغات
صحیفه خوانی

توجه داشته باشید كى دارد خلاف مى‏كند به اسم اسلام، كى دارد خرابكارى مى‏كند به اسم اسلام؛ اگر عمامه سرش است بزنیدش كنار، خود معمّمین بزنندشان كنار؛ اگر توى پاسدارهاست، پاسدارهاى مسلّح مسلم- اسلامى- .... بزنندشان كنار؛ اگر در ارتش است، ارتشیها بزنندشان كنار؛ ژاندارمرى است، آنها بزنند؛ توى بازار است، بازاریها بزنندشان كنار؛ توى كارخانه‏هاست، آنها بزنندشان كنار.
اینها در هر جایى مى‏خواهند یك نفوذى بكنند و یك افسادى بكنند به اسم اسلام و این خطر است براى نهضت شما. با اسم «اسلام» مى‏خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملكت، مشوّه نمایش بدهند، بد صورتش نمایش بدهند. این یك جرم بزرگى است كه آنها مرتكب مى‏شوند. ما هم اگر ساكت باشیم جرم است براى ما. باید بگوییم.
باید شماها عمل كنید. كسانى كه با اسم اسلام مى‏آیند و مى‏خواهند خرابكارى بكنند و مثلًا، یك كارهاى زشتى بكنند و خلاف اسلام بكنند، بدانید اینها اسلامى نیستند، اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند، نفوذ كرده‏اند در بین جمعیتها. همه جا هست ملت ما باید هوشیار باشد.
 الآن هوشیارى بیشتر لازم است از اول.

اول آن كسى كه مخالف با اسلام بود مى‏شناختندش مردم. سازمان امنیت را همه مردم مى‏گفتند: اینها بر خلاف ملت و اسلام هستند؛ مى‏شناختند این را. این سردمدارها هم مردم مى‏شناختندشان. چون مى‏شناختندشان، با آنها مبارزه مى‏كردند. مبارزه با آنها آسان بود. منافقها هستند كه بدتر از كفارند. آن كه مى‏گوید مسلمان هستم و به ضد اسلام عمل مى‏كند و مى‏خواهد به ضد اسلام عمل بكند، آن است كه در قرآن بیشتر از آنها تكذیب شده تا دیگران. ما سوره منافقین داریم، اما سوره كفار نداریم. ...
اسلام همیشه گرفتار یك همچو جمعیتهایى بوده است. در صدر اسلام زیاد [بودند.]
در زمان حكومت امیر المؤمنین- سلام اللَّه علیه- زیاد اینها بودند. در زمان خود پیغمبر اكرم- صلى اللَّه علیه و آله- زیاد بودند و همین طور در طول تاریخ. اسلام گرفتار یك همچون مصایبى بوده است و گرفتار اینكه اشخاصى هم از خود مسلمانها [منافق بوده‏اند.] مردم خوب، مردم اسلامى گول مى‏خوردند از اینها، از این اشخاصى كه با صورت اسلامى مى‏آمدند و [تظاهر به اسلام‏] مى‏كردند، گول مى‏خوردند.

صحیفه امام ج12 ص470


نوشته شده در سه شنبه 27 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()